Holistyczne podejście do produktywności osobistej

holistyczna_produktywnosc

W dzisiejszym artykule opisuję 4 sfery które wpływają na Twoją produktywność. Pokazuję również dwa ważne aspekty, które warto uwzględnić w związku z tym przy optymalizacji Twojej efektywności.

W nowoczesnym zarządzaniu przyjmuje się tzw. holistyczne podejście do człowieka. Oznacza to, że w swoim działaniu uwzględniasz 4 sfery, które mają wpływ na Twoje działanie.

Sfera ciała – Twoje ciało to sprawnie funkcjonująca maszyna, która każdego dnia służy Ci do działania. Dla większości ludzi dość oczywiste jest, że wykonując jakąkolwiek pracę wykorzystujesz ją do osiągania zamierzonych efektów. Warto tu tylko wspomnieć, że sprawność Twojego działa to nie tylko motoryka i kondycja, ale również sprawne działanie procesów biochemicznych. Zaburzenia np. w procesach hormonalnych lub trawiennych również znacząco mogą wpłynąć na Twoją wydajność.

Sfera umysłu – wszystkie zasoby intelektualne (m.in.: myśli, pamięć, wiedza, umiejętności, doświadczenia, mądrość, przekonania) które gromadzisz przez całe życie. To również procesy myślenia, wnioskowania, analizowania. Wszystko to co w potocznym ujęciu kojarzy się ze świadomym używaniem mózgu i myśleniem.

Sfera emocji – jako człowiek jesteś również istotą emocjonalną, która świadomie lub nie podlega emocjom i które to emocje bardzo mocno wpływają na sposób Twojego funkcjonowania. Ten obszar odpowiada za twój dobrostan psychologiczny, za Twoje reakcje, stres czy odczuwanie stanów emocjonalnych. Warto tu podkreślić, że odczuwanie emocji jest niezależne od Twojego umysłu. Są naturalną cechą Twojego organizmu (lubię używać określenia, że emocje są jak pot – każdy je odczuwa i nie ma wpływu na to czy się pojawią), a co za tym idzie są neutralne – ani dobre, ani złe.

Sfera duchowości – czyli wszystko to w co nadaje sens Twojemu życiu. Obszar, w którym dotykasz najbardziej swojego wnętrza, tego jak postrzegasz rzeczywistość, poczucia sensu. Dla osób wierzących w Boga, to obszar związany z własną relacją z Absolutem, dla osób niewierzących – jakkolwiek rozumiany obszar rozwoju własnego wnętrza.

Świadome produktywne działanie to takie, gdzie uwzględniasz te 4 sfery swojego „ja” do jeszcze lepszego (a nawet łatwiejszego) osiągania rezultatów, na których Ci zależy.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, a wręcz odpowiedzialności wynikające z uświadomienia sobie faktu, że posiadasz opisane wyżej sfery, które wpływają na Twoją produktywność.

Aspekt 1 – Utrzymanie w dobrym stanie

Skoro wiemy już, że ciało, umysł, emocje i duchowość wpływają na sposób naszego funkcjonowania to naszą odpowiedzialnością jest utrzymywanie tych sfer w dobrym stanie. Zaniedbanie w którejkolwiek z tych sfer spowoduje, że Twoja produktywność będzie obniżona, a czasem wręcz osiąganie jakichkolwiek wyników będzie niemożliwe.

Jeżeli zaniedbasz sferę ciała to z czasem odmówi Ci ono posłuszeństwa. Niewłaściwe odżywanie i nawadnianie, przemęczenie, brak aktywności fizycznych, nadwaga czy osłabienie organizmu spowodują, że będziesz dużo gorzej myślał, szybciej się męczył oraz trudniej utrzymywał stan koncentracji. Z czasem gorszy stan Twojego ciała przyczyni się do poważniejszych problemów zdrowotnych takich jak udar, problemy z sercem czy nowotwory.

Jeżeli zaniedbasz sferę umysłu, to z czasem nie będziesz w stanie osiągać efektów, na których Ci zależy. Świat stale idzie do przodu, nauka przynosi nowe odkrycia, postęp technologiczny wpływa na sposób w jaki pracujemy. Wykonując pracę umysłową jesteśmy skazani na nieustanny rozwój minimum do czasu zakończenia kariery zawodowej (a ja zalecałbym aż do śmierci). Aby dobrze i jasno myśleć, podejmować dobre i trafne decyzje, pracować wydajnie potrzebujemy poznawać nowości z naszego obszaru specjalizacji oraz pogłębiać wiedzę w obszarach które mamy już opanowane. Z punktu widzenia działania mózgu potrzebne jest również znajdowanie czasu na świadomą refleksję, podczas której możemy wyciągać wnioski na przyszłość i kształtować naszą intuicję.

Zaniedbanie sfery emocji to ogromne problemy z tzw. dobrostanem emocjonalnym (czyli jak dobrze czujemy się sami ze sobą) oraz komunikacji z innymi. To również nieświadome uleganie stanom emocjonalnym w których się znajdujemy. Z osobistego doświadczenia mogę również napisać, że zaniedbania w tym obszarze prowadzą do poważnego ograniczenia w pełnym przeżywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Eksplorując obszar emocji, ucząc się ich rozpoznawania, obserwując jak emocje wpływają na moje decyzje i przeżywane wydarzenia widzę, jak przez długi czas byłem niemalże “ślepy” na duży obszar w moim życiu. Szczególnie zwracam uwagę na ten obszar mężczyznom, którzy mają bardzo duże deficyty w odczuwaniu i rozpoznawaniu własnych emocji. W dłuższej perspektywie zaniedbania w tej sferze prowadzą do poważnych kłopotów w sferze działa (np. objawy psychosomatyczne) oraz zdrowia psychicznego (np. depresja).

Zaniedbania w sferze duchowej to problemy z poczuciem sensu w życiu, wewnętrznej motywacji do działania oraz podejmowaniu decyzji w trudnych okolicznościach. To również podejmowanie gorszych decyzji ze względu na brak świadomego odniesienia do swoich najgłębszych wartości i potrzeb. Podobnie jak w sferze emocjonalnej – brak pielęgnacji tej sfery powoduje pozbawienie się pełnego obrazu otaczającej rzeczywistości.

Zatem jak widzisz, zaniedbywane bardzo często nieświadomie, powyższe sfery Twojego życia mogą mieć kolosalny wpływ na to jak działasz i jakie rezultaty osiągasz. Zwykle też zaniedbania te przyczyniają się do Twojego stanu przepracowania.

Aspekt 2 – świadome wykorzystywanie do własnych celów

Drugim aspektem, który warto wziąć pod uwagę jest świadome rozwijanie tych sfer do uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej i wzrostu własnej produktywności osobistej. Dla mnie dużym zaskoczeniem było odkrycie, że w świecie produktywności istnieją metody i techniki dedykowane dla każdej z tych sfer. Wcześniej miałem duże przekonanie, że produktywność, osiąganie celów i umiejętność osiągania rezultatów, na których mi zależy to głownie domena rozwoju intelektualnego (czyli sfery umysłowej). Dopiero otwarcie się na wszystkie cztery sfery i świadomy rozwój w każdej z tych sfer pozwolił mi (a także moim Klientom) osiągać dużo lepsze wyniki.

Poznając metody właściwego odżywania, regeneracji, aktywności fizycznych sprawiasz, że usprawniasz sferę swojego ciała. Dzięki temu ciało to jest w stanie pracować o wiele sprawniej zarówno przy pracach fizycznych jak i umysłowych.

Poszerzając stale swoją wiedzę, rozwijając swój intelekt, czy znajdując czas na refleksję rozwijasz sferę umysłową. Dzięki temu posiadasz lepsze know-how, podejmujesz lepsze decyzje i zachowujesz “świeżość” myślenia i spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.

Poznając świat własnych emocji, rozwijając techniki relaksacyjne, metody zarządzania emocjami rozwijasz sferę emocjonalną. Dzięki temu działasz mniej reaktywnie a bardziej świadomie, odczuwasz pełniejsze spektrum rzeczywistości, zachowujesz czystsze myślenie oraz budujesz lepsze relacje międzyludzkie. Również mniej odwlekasz oraz lepiej znosisz sytuacje stresowe.

Świadomie kształtując swoje wnętrze, poszukując sensu swojego życia, odkrywając własne powołanie oraz wartości, budując własną relację z Absolutem (jakkolwiek rozumianym i definiowanym) rozwijasz sferę duchowości. Dzięki temu Twoje działania umocowane są w szerszym kontekście, podejmujesz decyzje w oparciu o dogłębne poznanie siebie i rozumienie otaczającej rzeczywistości. Jeśli jesteś osobą wierzącą to również sięgasz po “zasoby duchowe” oraz odnosisz swoje działania do Twojej relacji z Bogiem.

Mam nadzieję, że przywołując powyższe przykłady udało mi się zaprezentować Ci co możesz zrobić, aby świadomie zwiększać swoją produktywność. Zastanów się, które z wymienionych sfer świadomie utrzymujesz i rozwijasz, a które leżą odłogiem?

Na koniec chciałem wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Podział na cztery sfery (ciało, umysł, emocje, duchowość) jest podziałem tzw. warstwowym, czyli modelem opisu rzeczywistości. W rzeczywistości wszystkie te cztery sfery integrują się w człowieku, a granice między nimi są umowne. Sfery te nie są odseparowane od siebie i zazębiają się. Jednak dla potrzeb badania tych obszarów oraz ich opisów przyjęło się stosować właśnie model warstwowy.

Pytanie: Który z obszarów obecnie starasz się najbardziej rozwijać na obecnym etapie swojego życia?

 

4 komentarze do “Holistyczne podejście do produktywności osobistej

  1. Bardzo ciekawy artykuł. Utrzymanie równowagi we wszystkich obszarach jest najważniejsze. Ja ostatnio rozwijam strefę ciała i duchowości ale widzę, że muszę popracować szczególnie nad emocjami, bo zgadzam się, że mężczyźni nie umieją ich okazywać. Ja jako introwertyk szczególnie mam z tym problemy.

  2. Zastanawiam się, czy nie dodać do tego strefy relacji z innymi ludźmi (strefę społeczną). Wydaje mi się, że cały czas siebie definiujemy w odniesieniu do innych. A relacje rodzinne, służbowe, z przyjaciółmi rzutują na nasze funkcjonowanie i w efekcie również na produktywność.

    • Przy określaniu tzw. ról/domen życiowych uwzględnia się również obszar relacji. Michael Hyatt w “Cała naprzód!” opisuje trzy tzw. kręgi: bytu (opisany w tym artykule), relacji (wspomniany przez Ciebie) oraz działania (czyli tego co robisz w życiu)

  3. Pingback: Wieści z „Ogarnij Chaos®” – maj 2020 | Marcin Kwiecinski

Leave a Reply