Zdrowa relacja z szefem

W wychodzeniu z przepracowania bardzo ważne jest, aby zadbać o zdrową relację z własnym szefem. Bez tego wprowadzanie wielu zmian będzie zwyczajnie niemożliwe lub bardzo trudne.

Co rozumiem przez zdrową relację z własnym szefem? W mojej opinii to taka relacja zaufania i partnerstwa, która pozwala na porozmawianie o każdej trudnej sytuacji bez lęku o negatywne konsekwencje, np. zwolnienie z pracy.

Posiadając taką relację będziesz mógł otwarcie rozmawiać o przeciążeniu oraz negatywnych konsekwencjach przepracowania których doświadczasz. Tylko wtedy będziesz mógł proponować zmiany w sposobie Waszej współpracy.

Zbudowanie takiej relacji wymaga czasu i cierpliwości. Również odrobienia pracy domowej przez obie strony.

Poniżej wybrałem kilka propozycji, które pomogą Ci w rozpoczęciu budowy takiej relacji w z własnym szefem.

▶ Dotrzymuj danego słowa odnośnie powierzonych zadań – nie rzucaj słów na wiatr. Wywiązuj się z danego słowa, dzięki czemu Twój szef nabierze zaufania że kontrolujesz powierzone Ci zobowiązania i że może na Tobie polegać.

▶ Informuj o postępie prac – bez czekania na pytanie dostarczaj szefowi informacje o postępie wykonywanych przez Ciebie zadań. Postaraj się zrobić to “mało inwazyjnie”, aby nie przytłoczyć takim raportem i nie osiągnąć skutku odwrotnego od zamierzonego. To może być krótki email wysłany co tydzień albo krótki komunikat wysłany na Teams lub Slacku. Ważne aby było konkretnie i regularnie.

▶ Sygnalizuj ryzyka wraz z propozycją ich rozwiązania – jeżeli spodziewasz się, że będą kłopoty z wykonaniem zadania na czas, poinformuje o tym zawczasu. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Wraz z informacją o kłopocie, daj znać o proponowanym rozwiązaniu sytuacji.

▶ Informuj o zakończeniu powierzonego zadania – kiedy zakończysz wykonywanie powierzonego zadania, poinformuj o tym.

▶ Staraj się być przydatny – Twój szef zatrudnił Cię ponieważ potrzebuje kogoś, kto pomoże mu odnieść sukces. Postaraj się zrozumieć co może być przydatne w drodze do tego sukcesu i regularnie to dostarczaj bez oczekiwania czegoś w zamian.

▶ Poznaj cele swojego szefa – cele Twojego szefa to realne priorytety dla niego i zespołu. Im lepiej je zrozumiesz, tym łatwiej będzie Ci podejmować decyzję o tym co jest naprawdę ważne. A w konsekwencji Twój szef zobaczy, że skupiasz się na tym o co mu chodzi.

▶ Poproś o comiesięczne spotkanie na temat Waszej współpracy – poproś o 30 minutowe spotkanie, podczas którego będziecie rozmawiać o tym jak Wam się współpracuje. To spotkanie na którym będziecie budować wzajemną relację, korygować występujące niedogodności oraz wymyślać usprawnienia. Na takim spotkaniu nie rozmawiamy o bieżących zadaniach i zobowiązaniach!

Pytanie: Co jeszcze mógłbyś zrobić, aby poprawić relację z własnym szefem?

Leave a Reply