Kiedy mówisz, że brak Ci systematyczności

Wiele osób mówi „brakuje mi systematyczności w stosowaniu techniki, którą poznałem”.
Czasem tak jest, ale z doświadczenia wiem, że nie o samą systematyczność tu chodzi. Często za tak zwanym brakiem systematyczności może stać pominięcie określonych elementów w procesie nauki nowej umiejętności.

systematyczność2.jpg

W dzisiejszym artykule opisuję ten proces, abyś mógł sprawdzić, czy uwzględniasz wszystkie jego etapy.

Proces nauki nowej umiejętności jest rozłożony w czasie i składa się z 4 etapów. O procesie tym dowiedziałem się podczas pracy z Krzysztofem Skubisem:

Usłyszenie – czyli dowiedzenie się o technice, jej efektach, skutkach ubocznych, sposobie jej wykonywania. Innymi słowy najpierw ktoś nam przedstawia, że taka technika istnieje oraz pokazuje jak działa w praktyce, a my ją poznajemy.

Zrozumienie – w etapie słuchania, zaczynamy rozumieć, jak technika działa i w jaki sposób możemy ją wykonać. Zrozumienie to etap, na którym dociera do nas jak wykonać technikę oraz dlaczego warto ją wykonywać. Dopóki nie nastąpi zrozumienie techniki, możemy o niej wiedzieć, ale niestety nadal nie widzimy jak ta technika może przyczynić się do poprawy naszej sytuacji oraz nie wiemy w jaki sposób ją zastosować w praktyce.

Zgoda – kolejnym etapem jest wewnętrzne zgodzenie się na to, aby technikę stosować w naszym życiu. Ten etap może zająć dość dużo czasu, gdyż każdy w innym rytmie dopuszcza do siebie możliwość wprowadzenia zmiany w dotychczasowy sposób działania. Mam również obserwacje, że to na tym etapie bardzo często dochodzi do odwlekania rozpoczęcia stosowania techniki. Pojawia się wiele wewnętrznych argumentów przemawiających za tym, aby nie wprowadzać zmiany. Często jest to dość subtelne i trudne do wykrycia, gdyż logicznie akceptujemy metodę, rozumiemy ją, ale z jakichś (bardzo często emocjonalnych) powodów nie chcemy się zgodzić na jej stosowanie.

Wdrożenie – dopiero teraz, po przejściu poprzednich etapów możemy zacząć wdrożenie metody. I to dopiero teraz potrzebna będzie nam ta przywoływana przez wielu “systematyczność”, czyli konsekwentne powtarzanie nowej techniki w naszym życiu. Warto również pamiętać, że wdrożenie nowej techniki (czyli doprowadzenie do jej naturalnego stosowania) zajmuje czas i to dość długi. Obecnie przyjmuje się, że zbudowanie nowego nawyku to średnio 66 dni. Dopiero po takim czasie regularnego używania techniki możemy mówić o swego rodzaju naturalności. A nieświadomą kompetencję budujemy nawet wiele miesięcy.

Dopiero teraz, gdy rozumiesz, że nabywanie nowej umiejętności to proces, możesz wybrać właściwe narzędzia które pomogą Ci przejść do kolejnego etapu.

Przykładowo, jeżeli stwierdzisz, że nie masz wiedzy na temat techniki, możesz zdecydować o doszkoleniu się lub doczytaniu w materiałach źródłowych.

Jeżeli uznasz, że nie rozumiesz o co w technice chodzi, możesz pogłębić wiedzę poprzez rozmowę z osobą już stosującą technikę, doszkolenie się lub przetestowanie techniki w warunkach bezpiecznych, pod okiem instruktora.

Jeżeli stwierdzisz, że nie masz wewnętrznej zgody na stosowanie techniki możesz odrobić pracę domową z zakresu rozpoznawania, dlaczego tak jest. Być może czegoś się obawiasz, a może technika jest niezgodna z Twoim systemem wartości? A może posiadasz przekonania, które sprawiają, że nie akceptujesz zmiany w swoim życiu?

W końcu, jeśli uznasz, że napotykasz trudności, na etapie wdrożenia możesz poprosi o pomoc mentora, coacha lub partnera produktywności. Możesz też wprowadzić monitorowanie postępów, czyli sprawdzanie jak często próbujesz zastosować technikę w życiu. A przede wszystkim możesz dać sobie więcej czasu na opanowanie umiejętności, bo brak cierpliwości również jest częstą przyczyną problemów na etapie wdrażania.

Pytanie: Na którym etapie najczęściej napotykasz trudności w przyswajaniu nowej umiejętności?

Leave a Reply