Jak wycofać lub zmodyfikować wysłany e-mail?

Czasami zdarza się, że wysyłasz e-mail w przypływie emocji lub pośpiechu i zaraz po wciśnięciu przycisku “Wyślij” żałujesz, że ten e-mail wysłałeś. Chciałbyś go zmodyfikować, albo zupełnie skasować. Niestety, e-mail beztrosko mknie przez cyberprzestrzeń do odbiorcy, a Ty niewiele już możesz zrobić.

20140317_opozniacz0

Aby uchronić się przed tego typu sytuacjami dobrze jest skonfigurować w swoim Outlooku tzw. opóźniacz. Opóźniacz sprawi, że każdy e-mail, który wysyłasz, zostanie wysłany z Twojego konta po upływie określonej liczbie minut. Jeżeli przed upływem tego czasu zmienisz zdanie, lub zechcesz zmodyfikować wiadomość, będziesz mógł to zrobić. Odbiorca nigdy się nie dowie, że zmodyfikowałeś wiadomość przed wysłaniem.

Opóźniacz to nic innego jak odpowiednio skonfigurowana reguła w Microsoft Outlook. Reguła działa w taki sposób, że każda wysyłana przez Ciebie wiadomość zostanie wysłana z opóźnieniem. Czas opóźnienia jest konfigurowany, minimalne opóźnienie to 1 minuta. Do czasu wysłania, wiadomość będzie przechowywana w skrzynce wiadomości wychodzących. Jeżeli otworzysz lub skasujesz wiadomość przed upływem zdefiniowanego czasu, wysyłanie wiadomości zostanie anulowane.

Jak zdefiniować opóźniacz?

Aby skonfigurować opóźniacz, postępu zgodnie z poniższą instrukcją.

Uruchom menu reguł.
20140317_opozniacz1

Utwórz nową regułę.
20140317_opozniacz2

Wybierz opcję stworzenia reguły dla wiadomości wychodzącej i wciśnij przycisk „Dalej”.

20140317_opozniacz3

Zaznacz, że reguła ma działać tylko na tym komputerze i wciśnij przycisk „Dalej”.

20140317_opozniacz4

Oznacz opcję opóźnienia wiadomości o określoną liczbę minut. Zdefiniuj czas opóźnienia. Wciśnij przycisk „Dalej”.

20140317_opozniacz5

Teraz możesz określić wyjątki, czyli sytuacje gdy opóźniacz nie będzie działał. Możesz ustawić, że wiadomości wysyłane z wysokim priorytetem nie będą opóźniane. Następnie wciśnij przycisk „Dalej”.

20140317_opozniacz6

Pozostało nadać nazwę regule i zaakceptować tworzenie reguły.

20140317_opozniacz7

Od tego momentu wiadomości z Twojego Outlooka będą wysyłane z opóźnieniem. Uwaga: reguła ta działa tylko na stacji roboczej. Nie będzie aktywna dla wiadomości wysyłanych przez Outlook Web Access, czyli dostęp przeglądarkowy.

Pytanie: Jakiej wiadomości najbardziej żałowałeś, gdy wysłałeś ją już do odbiorcy?

Leave a Reply