Wesołych Świąt!


A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. (Łk 24, 36-43)

Weselmy się i radujmy, bo Chrystus Zmartwychwstał!

Życzę Ci aby tegoroczne Święta Wielkiej Nocy były czasem skupienia na tym co jest w nich naprawdę ważne – czyli na Zmartwychwstaniu.

Oby wszystkie ważne dodatki nie przesłoniły nam radości z tego co najważniejsze.

A także dobrego świętowania w gronie osób, które są dla Ciebie ważne.

Wesołych Świąt!

Zwyczajowo też zapraszam do obejrzenia i posłuchania czegoś dla ducha. Tym razem seria “Zapalnik” autorstwa grupy “Mocni w Duchu”

Leave a Reply